ตัวแทนจำหน่าย อำเภอแม่ทะ

 • 180/3  ม.12  บ้านหัวเสือ  ต.หัวเสือ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 054  829  091 , 084  480  7134

 • https://www.embed-map.com

 • 51/2  ม.8  บ้านดอกสะบันงา  ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 054  018  540 , 084  046  5588

 • https://www.embed-map.com

 • 180/2  ม.1  บ้านบอม  ต.บ้านบอม  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 054  290  326 , 089  429  5630

 • https://www.embed-map.com

 • 60/6  ม.1  ถ.ลำปาง-เด่นชัย  ต.วังเงิน  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 054  828  095 , 089  633  3435 , 089  553  3891

 • https://www.embed-map.com

 • 110  ม.7  ต.น้ำโจ้  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 054  346  155 , 081  253  4800 , 093  267  5522

 • https://www.embed-map.com

 • 6/1  ม.5  บ้านน้ำโจ้  ต.น้ำโจ้  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง
 • โทร. 089  929  4492 , 087  656  6568

 • https://www.embed-map.com