4 สาขาหลัก

 • 359/17  ถ. ฉัตรไชย  ต. สวนดอก  อ. เมือง  จ. ลำปาง 52100
 • โทร. :  054  222  999
 • โทรสาร :  054  222  111
 • เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
 • ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • https://www.embed-map.com

 • 11–13  ถ. พระเจ้าทันใจ  ต. เวียงเหนือ  อ. เมือง  จ. ลำปาง
 • โทร. :  054  228  633
 • เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • https://www.embed-map.com
 • 258/12–13  ถ. ทิพย์ช้าง  ต. สวนดอก  อ. เมือง  จ. ลำปาง
 • โทร. :  054  228  622
 • เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • https://www.embed-map.com
 • 65  ถ. ไฮเวย์ลำปาง – งาว  ต. สบตุ๋ย  อ. เมือง  จ. ลำปาง
 • โทร. :  054  352  620
 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น.

 • https://www.embed-map.com