ตัวแทนจำหน่าย อำเภอแจ้ห่ม

  • 172  ม.9  บ้านศรีหลวง  ต.แจ้ห่ม  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
  • โทร. 089  559  3435 , 086  869  9927

  • https://www.embed-map.com

  • 118  ม.11  บ้านทุ่งวิเชต  ต.วิเชตนคร  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
  • โทร. 054  271  544 , 087  178  8939

  • https://www.embed-map.com

  • 38  ม.9  ต.แม่สุก  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
  • โทร. 089  950  7969 , 081  162  9360

  • https://www.embed-map.com