a ร่วมงานกับเรา|นิยมพานิชลำปาง


ร่วมงานกับเรา

กราฟฟิกดีไซน์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานขาย      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • บุคลิกดี รักงานขาย
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ดูแลสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์และสินค้าเกษตร
 • ใช้ Excel ได้ดี
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์      [ 2 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้และความสนใจด้านงานซ่อมรถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนง.หน่วยสร้างสรรค์งานโฆษณา&สื่อสารการตลาด    [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการพูด
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานอาคารสถานที่      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • ดูแลสาธารณูปโภค ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
 • การเปิด-ปิดอาคาร
 • พนักงานเก็บเงิน      [ 2 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย      [ 2 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ดูแลทรัพย์สินบริษัท อ่านออกเขียนได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ช่างจัดส่ง/ติดตั้ง (Part-time)      [ 4 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีประสบปารณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

 • สวัสดิการ     1. เครื่องแบบพนักงาน     2. ประกันสังคม     3. รางวัลนำซื้อสินค้า     4. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

 • หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ , สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย) , ใบผ่านงาน ฯลฯ
 • สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่
  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

  ติดต่อ : ศศิณา เตชะสืบ        โทรศัพท์ : 054 222 999 ต่อ 482
  Email : personnel2@niyomlampang.com
  เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)