เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้า และบริการด้านการขาย ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า รวมถึงการบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในทุกสถานที่ อาทิ บ้าน สถานที่ทำงาน สถานที่นัดพบตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง


                1.   เรามีพนักงานขายเครือข่ายขายตรงที่มีความรู้ความสามารถในด้านสินค้าและบริการกว่า 100 คน เพื่อให้คำปรึกษาด้านการขายและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค


                2.   ช่องทางจัดจำหน่ายเครือข่ายขายตรง ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีใจรักงานขายและงานบริการ ซึ่งเรามีหัวหน้าทีมการขายที่พร้อมให้การอบรมความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานขายให้กับท่าน เพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคง อิสระในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานขายของบริษัทฯ “ครอบครัวนิยมพานิชลำปาง”