วันหยุดประจำปี 2564


 

วันที่

รายละเอียด


 
1 มกราคม 2565
วันขึ้นปีใหม่

 
16 กุมภาพันธ์ 2565
วันมาฆบูชา

 
13 เมษายน 2565
วันสงกรานต์

 
14 เมษายน 2565
วันสงกรานต์

 
15 เมษายน 2565
วันสงกรานต์

 
16 เมษายน 2565
วันสงกรานต์

 
2 พฤษภาคม 2565
ชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ

 
3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

 
28 กรกฎาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

 
13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่ชาติ

 
31 ธันวาคม 2565
วันสิ้นปี