ตัวแทนจำหน่าย อำเภอเมือง

หจก.สุทธิชัยลำปาง

 • 52 ม.12 บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง
 • โทร. 054-313373
 • ร้านนิยมพานิชต้นธงชัย

 • 109 ม.8 บ้านนาป้อใต้ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 • โทร. 054-358668
 • ร้านทุ่งปงเรียนพานิช

 • 57 หมู่ 10 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
 • โทร. 085-6260719
 • ร้านสายัณห์พานิช

 • 20/1 บ้านต้นยาง ม.4 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 • โทร. 054-358668
 • ร้าน จ.เจริญพานิช

 • 5/1 ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
 • โทร. 086-4315827