วันหยุดประจำปี 2564


 

วันที่

รายละเอียด


 
1 มกราคม 2564
วันขึ้นปีใหม่

 
2 มกราคม 2564
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 
13 เมษายน 2564
วันสงกรานต์

 
14 เมษายน 2564
วันสงกรานต์

 
15 เมษายน 2564
วันสงกรานต์

 
1 พฤษภาคม 2564
วันแรงงานแห่งชาติ

 
3 มิถุนายน 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบนมราชินี

 
28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
12 สิงหาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 
13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
23 ตุลาคม 2564
วันปิยมหาราช

 
10 ธันวาคม 2564
วันรัฐธรรมนูญ

 
31 ธันวาคม 2564
วันสิ้นปี