a ร่วมงานกับเรา|นิยมพานิชลำปาง


ร่วมงานกับเรา

เลขานุการ      [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • ขับขี่รถได้ มีใบขับขี่
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย      [ 2 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • อ่านออกเขียนได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พนักงานหน่วยสินค้าอะไหล่จักรยานยนต์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

 • สวัสดิการ     1. เครื่องแบบพนักงาน     2. ประกันสังคม     3. รางวัลนำซื้อสินค้า     4. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

 • หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ , สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย) , ใบผ่านงาน ฯลฯ
 • สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่
  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

  ติดต่อ : ศศิณา เตชะสืบ        โทรศัพท์ : 054 222 999 ต่อ 482
  Email : personnel2@niyomlampang.com
  เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)