a ร่วมงานกับเรา|นิยมพานิชลำปาง


ร่วมงานกับเรา

เลขานุการ      [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • ขับขี่รถได้ มีใบขับขี่
 • พนักงานธุรการ-รับชำระหนี้      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า
 • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • พูดและเป็นพิธีกรได้ บุคลิกภาพดี
 • ร่วมกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก
 • พนักงานขายสินค้าราคาประหยัด      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบสต็อคสินค้า
 • โปรโมชั่น เป้าหมายสินค้า
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย      [ 2 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • อ่านออกเขียนได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พนักงานขายรถจักรยานยนต์      [ 3 อัตรา ]

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
 • รักงานขาย พร้อมเรียนรู้งาน
 • พนักงานขายสินค้ารถจักรยานยนต์ (สาขาทิพย์ช้าง)      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
 • รักงานขาย ทำงานล่วงเวลาได้
 • พนักงานส่งเสริมจัดกิจกรรมขายรถจักรยานยนต์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ชอบงานขาย ทำงานนอกสถานที่ได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

 • สวัสดิการ     1. เครื่องแบบพนักงาน     2. ประกันสังคม     3. รางวัลนำซื้อสินค้า     4. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

 • หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ , สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย) , ใบผ่านงาน ฯลฯ
 • สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่
  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

  ติดต่อ : ศศิณา เตชะสืบ        โทรศัพท์ : 054 222 999 ต่อ 482
  Email : personnel2@niyomlampang.com
  เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)