a ร่วมงานกับเรา|นิยมพานิชลำปาง


ร่วมงานกับเรา

พนักงาน Admin      [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์
 • มีรู้และความสามารถด้านงานซ่อมรถจักรยานยนต์
 • พนักงานอาคารสถานที่      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ดูแลสาธารณูปโภค ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
 • การปิด - เปิดอาคาร
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย      [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 30 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • อ่านออกเขียนได้ สุขภาพแข็งแรง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

 • สวัสดิการ     1. เครื่องแบบพนักงาน     2. ประกันสังคม     3. รางวัลนำซื้อสินค้า     4. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

 • หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ , สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน , สำเนาวุฒิการศึกษา , หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย) , ใบผ่านงาน ฯลฯ
 • สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่
  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด

  ติดต่อ : ศศิณา เตชะสืบ        โทรศัพท์ : 054 222 999 ต่อ 482
  Email : personnel2@niyomlampang.com
  เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)